Listan över de instruktörer som kommer att undervisa på Sverigelägret är nu komplett. Här under hittar du namnen på de som tackat ja till att vara med.

Under tiden fram till lägret kommer den här sidan att successivt fyllas på med personlig information om instruktörerna. Återkom alltså gärna hit med jämna mellanrum för att stifta bekantskap med dem och deras Aikido­historia.

Klicka på en bild för att se mer information om respektive person.